බෝමළු ආදිය ඇමදීමේ ආනිසංස!

සකන්සම්මජ්ජක හිමි විපස්සි බුදු රජුන් බුදුවීමට පිටදුන් පලොල් බෝධි මළුව අමදීමේ පිනෙන් පහත සදහන් අනුසස් ලැබුවා හා.
* නිශ්චල වූ සමතිගත සිත් ඇත්තෙකු වේ.
* පිරිසිඳු පුද්ගලයෙක් වේ.
* වැරදි නැති නිර්මල පුද්ගලයෙක් වේ.
* ශෝක නො දැනේ.
* චිත්ත පීඩා දැවිලි නොවේ.
* කුෂ්ඨ රෝග නො සැදේ.
* ගෙඩි රෝග නො සැදේ.
* කැසිලි රෝග නො සදේ.
* මී මැස්මොර නොසැදේ.
* විතච්ජිකා නම් වූ සම ගැලවී යන කුෂ්ඨ රෝග නොසැදේ.
* දද රෝග නොසැදේ.
* කසා සැරව ගලන රෝග නොසැදේ.
* වැළපීම් නැත්තෙක් වේ.
* තැති නො ගනිත්.
* ඍජු සිත් ඇත්තෙක් වේ.
* පැහැදිලි සිත් ඇත්තෙක් වේ.
* කැමැති කැමැති සමාධින් ලැබීමේ ශක්තිය ලැබේ.

බෝධි සම්මජ්ජක හිමි ට පෙර ජීවිතයකදී බෝමළුවේ ගොඩ ගැසුණු බෝපත් දැක එය ගෙන බැහැරට දැමු පිනින් අනුසස් 20 ක් ලැබී ඇත. ඒ අනුව බැලු කල ශ්‍රද්ධාවෙන් තැන්පත් සිතින් නුවණ යොදා බෝමළුව ඇමද්දත් පහත සඳහන් විපාක ලැබේ.

* දුගතියට නොවැටී දෙවුමිනිස් සැප ලැබේ.
* උසස් කුලයකම ඉපදේ.
* මනා ඇඟ පසඟ ඇත්තෙක් වේ.
* ආරෝහ පරිනාහ දේහයක් ලැබේ.
* පිරිපුන් අවයව ඇත්තෙක් වේ.
* විශිෂ්ඨ රූප සම්පත් ලැබේ.
* රන්වන් පාට දේහයක් ලැබේ.
* මෘදු මොලොක් සිවියක් ඇත්තෙක් වේ.
* සිනිදු සියුමැලි ජීවිතයක් ලැබේ.
* සිරුරේ දැලි කුණු නොතැවරේ.
* අවු සුලන් වලින් පීඩා නොවේ.
* සිරුරින් දහදිය නො වැගිරේ.
* කායික මානසික රෝගාබාධ නැත්තෙක් වේ.
* සතුරන් නැත්තෙක් වේ.
* නො අඩු වූ භෝග සම්පත් ලැබේ.
* ගින්නෙන්, ජලයෙන්, රජුගෙන්, සොරුන් ගෙන් බියක් නොවේ.
* තමාගේ සිත නො රිදවන සේවා සේවිකාවන් ලැබේ.
* අකල් මරණයන්ට පත් නො වේ.
* සියල්ලෝ ම තමාට සැප කැමැත්තෝ ම වෙත්.
* මහා යසස් ඇත්තෙක් වේ.
(අපදාන පාලිය 526 වන අපදානය)

අවසානයේ මේ පින නිවනට ද උපනිශ්‍රය වී නිවන් සැප ද ගෙන දෙන්නා හ!

සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති! සාදු සාදු සාදු
සම්පාදනය: පුජ්‍ය රිදීගම සුධම්මාභිවංශ හිමි.
කාර්ම විපාක නම් ධර්ම දානය වෙනුවෙන් නොමිලේ බෙදාහරින පොතෙහි අනු පිටපතකි,
ඉ සටහන : රන්දීර් රාසා හා නිල්මිණි ප්‍රනාන්දු විසිනි

1 comments (+add yours?)

Anonymous said...

සාධු සාධු සාධු!!
ලොව සියලුසත්වයනට උතුම් චාතූරාර්‍ය් සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ වේවා!!

Post a Comment