පුදුම හාස්කම් ඇති නියම ‘‘ජලනන්දන පිරිත’’

ජලනන්දන පිරිතට බොහෝ දෙනෙක් ප‍්‍රිය කරනවා. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් ජලනන්දන පිරිත නිතර භාවිතා කරනවා. පුදුම හාස්කම් සහිත මහා බලසම්පන්න පිරිතක් විදියට තමයි ජලනන්දන පිරිත සැළකෙන්නේ. කොඩිවිණ ආපිට පෙරලා කැපීම, අමනුෂ්‍ය දෝෂ ඉවත් කිරීම, නිවාස ව්‍යාපාරික ස්ථාන ආරක්ෂාකිරීම මෙන්ම තවත් බොහෝ ප‍්‍රයෝජන මෙයින් ලබාගන්න පුළුවන්. මන්ත‍්‍ර ගුරුකම් ගැන දැනුම ඇති නැති කාටත් ජලනන්දන පිරිතෙන් වැඩගන්න පුළුවන්.

අද පිරිත් පොත් වල තියෙන ගාථා 7න් යුතු ජලනන්දන පිරිත එතරම් බලසම්පන්න නෑ. ජලනන්දන පිරිත් කීපයක් තිබෙන බව බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා කාරණයක්. විවිධ කටයුතු සඳහා භාවිතා කළ හැකි ජලනන්දන පිරිත් දහයක් පමණ තිබෙනවා. ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන ජලනන්දන පිරිත මේ අතරින් බලවත්ම පිරිතයි. මෙයින් ප‍්‍රයෝජන රාශියක් ලබාගන්න පුළුවන්. මෙය කියවීමේදී අඩුම වශයෙන් 7 වරක්වත් කියවිය යුතු බව මතක තබාගත යුතුය.

01. චත්තාරෝ වීසති බුද්ධා - අනුභාවො මහබ්බලො
යක්ඛ දේව බ‍්‍රහ්මානං - වන්දිතෝ පූජිතෝ වරො

02. එතෙසං අනුභාවෙන - සබ්බ භූතානි මද්දිනො
චතු වීසති තේජේන - සබ්බ වින විනස්සතු

03. ගොතමො බුද්ධ තේජෙන - චණ්ඩාල වින විනස්සතු
සාරි පුත්තානු භාවෙන - සබ්බ වින විනස්සතු

04. මොග්ගල්ලානස්ස තෙජෙන - චණ්ඩාල සුනියං නහි
අසීතිං ථෙර තෙජෙන - වින සබ්බෙසු අග්ගිහි

05.ථෙරො අංගුලි මාලෙන - ජින්දිතො සබ්බ සුනියං
චතුරාසිති සහස්සෙන - ධම්මක්ඛන්ධෙසු අක්ඛරෙ

06. සබ්බානි අනුභාවානි - මම හත්ථෙ පතිට්ඨිතා
එතානි අනුභාවෙන - සබ්බානි වින විනස්තු

07.අසීති සත සහස්සෙන - ධම්මක්ඛන්ධෙන තෙජසා
සබ්බ චණ්ඩාල කම්මානි - වින දොසානි විනස්සතු

08.දෙව බ‍්‍රහ්මාච බුද්ධාච - ධම්මං සංඝංච තෙජසා
සබ්බානි අරි දෝසානි - වින දෝසානි විනස්සතු

09.ආනන්දොති මහා ථෙරං - ධම්ම භාණ්ඩක මුත්තමං
ආනන්දථෙර තේජෙන - නීච කුල බන්ධන ජේදනං

10.සම්බුද්ධස්ස තේජෙන - වින බන්ධන ඩයිහතු
තිණ්ණං රතනානු භවෙන - වින මන්ත‍්‍රානි විනස්සතු

16 comments (+add yours?)

C.O.R. Kottage said...

mema Jalanandana Piritha sachchayanayakadi record karanalada mp3 file ekak thiyenawada?
Budusaranai.

Chamila Shaan said...

meke sinhala theruma danna puluwanda

darshana ajith said...

sampurna pirita mp3 nadda

darshana ajith said...

sampurna pirita mp3 nadda

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Thilan Kavirathne said...
This comment has been removed by the author.
Thilan Kavirathne said...

me piritha apita ahanna thiyanawada

Thilan Kavirathne said...

me piritha apita ahanna thiyanawada

venasa said...

https://www.youtube.com/watch?v=6BXXBwE5VjA

මේ යොමුව බලන්න. තව ඇත.

Admin said...
This comment has been removed by the author.
Admin said...

jalanandana peraluma kiyala pirithak thiyenawa '' .. pothgul sathara dora aren yanthra manthra ...' yana lesata, eken onama balagathu neechakula banadanayak kapala iwath karanna puluwan. matath e sadaha ema piritha awashayawa thiyenawa. oba sathuwa athnam, laba denna. loku pinak.

Pubudu karunanayake said...

pirith desanawe MP3 thiyena kenek matath ewanda pubuduaswin@gmail.com budu saranai ...

cindrella Fairy angle said...

Matath ewanawada?

cindrella Fairy angle said...

Jalanandana peraluma matath hoyaganna tiyewida?

Om Shakti said...
This comment has been removed by the author.
lion gate said...

Niyama jalanandana piritha mekanam hodai.mp3 download karaganna puluwannam hodai

Post a Comment