ධම්ම පදය ගාථා
7 comments (+add yours?)

Tissa kosala thero said...

බොහොම පිංසිද්දවෙනව ....!

Soratha Thero Siyambalanduwe said...

Kaaleena wedak!!!!!

samantha kumara . සමන්ත said...

You really are a lot of Buddhist religion is a very good friend so bad that by the charity you so

samantha kumara . සමන්ත said...

You really are a lot of Buddhist religion is a very good friend so bad that by the charity you so

chandana Pushpakumara said...

ගොඩක් පින් මේ නිර්මාණ කළාට

සයිමන් said...

බොහොම පිං මේ නිර්මාණයට ............. නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා !!

Vipula Fernando said...

Thawa thawa mewage nirmana karala Danna obat budu saranai

Post a Comment