පන්සිල් සුරැකීමේ ආනිශංස

සත්ව ඝාතනයෙන් වැලකී සිටීමෙන් ලැබෙන ආනිශංස

 • ආරෝහ පිරිනාහ සම්පත්තියෙන් යුක්ත වීම
 • ජව සම්පත්තියෙන් යුක්ත වීම
 • මනාව පිහිටන පියවර ඇත්තෙකු වීම
 • රන්වන්පාට සිරුරක් ඇත්තෙකු වීම
 • මුදු මොළොක් සිරුරක් ලැබීම
 • පිරිසිදු පැවතුම් ඇති ඇත්තෙකු වීම
 • සූර වීර ගති ඇත්තෙකු වීම
 • මහා බලවන්තයෙකු වීම
 • නොපැකිල කිවහැකි වචන ඇත්තෙකු වීම
 • කාටත් ප්‍රිය මනාප පුද්ගලයෙකු වීම
 • පහ කළ දොස් ඇත්තෙකු වීම
 • කෙනෙකුට බිදවිය නොහැකි පරිවාර සම්පත්තියක් ලැබීම
 • තැති නොගත් කෙනෙකු වීම
 • විනාශ නොකළ හැකි උතුමෙකු වීම
 • පර උපක්‍රමවලින් අකල් මරණයට පත් නොවීම
 • අනන්ත වූ පරිවාර සම්පත් ඇති බව
 • සුරූපී පුද්ගලයෙකු වීම
 • මනා සටහන් ඇත්තෙකු වීම
 • අල්ප ආබාධ ඇත්තෙකු වීම
 • ‍ශෝක නොකරන්නෙකු වීම
 • ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වන්නට සිදු නොවීම
 • දීර්ඝායුෂ ලැබීම
 • මනාව පිහිටි අග පසග ඇත්තෙකු වීම

අදත්තාදානයෙන් වැළකීමෙන් ලැබෙන ආනිශංස

 • මහා ධනවතෙකු වීම
 • බොහෝ ධන ධාන්‍ය ලබන්නෙකු වීම
 • අනන්ත භෝග සම්පත් ඇත්තෙකු වීම
 • නූපන් වස්තු උපදවීමට පුණ්‍ය ශක්තිය ඇත්තෙකු වීම
 • ඇත්තා වූ භෝග රැකගැනීමේ වාසනාව
 • කැමති වස්තූන් වහා ලබන්නෙකු වීම
 • රාජ,සොර,ගිනි,ජල ආදියෙන් විනාශ කල නොහැකි වස්තුව ඇති වීම
 • සාධාරණ ධන වාසනා ඇත්තෙකු වීම
 • ලෝකයේ උත්තමයෙකු බවට පත්වීම
 • නැත යන වචනය දන්නෙකුවත් නොවීම
 • සැප විහරණ ඇත්තෙකු වීම

කාමයෙහි වරදවා නොහැසිරීමෙන් ලැබෙන ආනිශංස

 • සතුරන් නැත්තෙකු වීම
 • සියලු ජනතාවටම ප්‍රිය කරන්නෙකු වීම
 • ආහාර පානාදී සියල්ල අඩුවක් නැතිව ලැබීමේ භාග්‍ය ඇත්තෙකු වීම
 • සැපසේ නින්ද යාම
 • සැපසේ පිබිදීම
 • අපාය භය නැත්තෙකු වීම
 • නපුංසක,උභතෝ,ඛ්‍යඤ්ජනක තත්ව වලට පත් නොවීම
 • ක්‍රෝධය අඩු පුද්ගලයෙකු වීම
 • ඒ ඒ දෙය පරික්ෂෘ කොට කරන්නෙකු වීම
 • කර නොබාගත් කෙනෙකු වීම (කුදු නොවීම)
 • සැක බිය නිසා බිම බලාගෙන නොසිටින්නෙකු වීම
 • ඔවුනොවුන්ට ප්‍රිය මනාප අඹුසැමියන් ලැබීම
 • පිරිපුන් ඉදුරන් ඇති බව
 • පිරිපුන් ලක්ෂණ ඇති බව
 • සැක නැති පුද්ගලයෙකු වීම
 • මහන්සි නොවී ධනය ලැබීමේ භාග්‍ය ඇතිවීම
 • සැප විහරණ ඇත්තෙකු වීම
 • කිසි තැනක කුමකටවත් බිය නොවන්නෙකු වීම
 • ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් නොවන්නෙකු වීම

මුසා බස් නොපැවසීමේ ආනිශංස

 • අතිශයින් ප්‍රසන්න ඉදුරන් ඇත්තෙකු වීම
 • මනා මිහිරි කටහඩක් ඇත්තෙකු වීම
 • සමානව පිහිටි සුදු දත් දෙපලක් ඇත්තෙකු වීම
 • අශෝභන වූ මහත් ශරීර නොලබන්නෙකු වීම
 • අශෝභන වූ මිටි ශරීර නොලබන්නෙකු වීම
 • අශෝභන වූ උස ශරීර නොලබන්නෙකු වීම
 • සැප ස්පර්ශ ඇත්තෙකු වීම
 • දුගද නැති මල් සුවදැති මුඛයක් ඇත්තෙකු වීම
 • සුවච කීකරු පරිවාර ජනයා ඇති බව
 • විශ්වාස කළයුතු වචන ඇත්තෙකු වීම
 • නෙඵම් පෙත්තක් බුදු වූ මෘදු වූ රත්පැහැ දිවක් ලබන්නෙකු වීම
 • උඩගු නොවන බව
 • චපල අදහස්,ක්‍රියා නැත්තෙකු වීම

මත්ද්‍රව්‍ය ගැනීමෙන් වැළකීමෙන් ලැබෙන ආනිශංස

 • තුන් කල්හි කරන යම් කටයුත්තක් වේද එය වහා වැටහෙන බව
 • සෑම කල්හිම එලඹ සිටි සිහි ඇත්තෙකු වීම
 • උම්මත්තක නොවී ඉපදීම
 • ඥානවන්තයෙකු වීම
 • අලස නොවීම
 • නොහික්මුණු ක්‍රියා නොකිරීම
 • කෙළතොලු නොවීම
 • තරුණ මදයෙන් ආදී මත්වුණු ස්වභාවයක් නැති බව
 • අප්‍රමාදී විහරණ ඇත්තෙකු වීම
 • මෝහයෙන් මුලාවී කටයුතු කරන්නෙකු නොවීම
 • තැති ගැනීම් නැත්තෙකු වීම
 • එකට එක නොකිරීම
 • ඊර්ෂියා නොකරන බව
 • සත්‍ය වචන කතාකරන්නෙකු වීම
 • කේළාම්,පරුෂ,හිස්, වචන කථාකරන්නෙකු නොවීම
 • අලස බවින් තොරව කටයුතු කරන්නෙකු වීම
 • කළගුණ දන්නෙකු වීම
 • කළ උපකාරයට ප්‍රති උපකාර දක්වන්නෙකු වීම
 • මසුරු මල ධර්ම නැත්තෙකු වීම
 • ත්‍යාගවන්තයෙකු වීම
 • මහා සිල්වතෙකු වීම
 • ඍජු ගති පැවතුම් ඇත්තෙකු වීම
 • ක්‍රෝධ නොකරන සත්පුරුෂයෙකු වීම
 • පව් කිරීමට ලැජ්ජා ඇති ගුණවත් අයෙකු වීම
 • පව් කිරීමට බිය ඇත්තෙකු වීම
 • ඍජු අදහස් ඇත්තෙකු වීම
 • මහා ප්‍රඥාවන්තයෙකු වීම
 • මහා චිත්ත ශක්තියක් ඇති නුවණැත්තෙකු වීම
 • දාර්ශනික අදහස් ඇති පණ්ඩිතයෙකු වීම
 • අර්ථය අනර්ථය වැටහෙන හසල බුද්ධියක් ඇතිබව
උපුටාගැනිම:Kushan_Sameera tread on Elakiri.com

0 comments (+add yours?)

Post a Comment