ධම්ම පදය ගාථා
8 comments (+add yours?)

සිරි සගබෝ දහම් පාසල said...

බොහොම පිංසිද්දවෙනව ....!

බෞද්ධ උරුමය - The Buddhist Heritage said...

Kaaleena wedak!!!!!

samantha kumara . සමන්ත said...

You really are a lot of Buddhist religion is a very good friend so bad that by the charity you so

samantha kumara . සමන්ත said...

You really are a lot of Buddhist religion is a very good friend so bad that by the charity you so

Unknown said...

ගොඩක් පින් මේ නිර්මාණ කළාට

සයිමන් said...

බොහොම පිං මේ නිර්මාණයට ............. නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා !!

Unknown said...

Thawa thawa mewage nirmana karala Danna obat budu saranai

Unknown said...

බොහොම ස්තුතිය් ඔබට.....ගොඩල් දෙවල් දැනගත්තා......තෙරුවන්සරනය්...!!!!

Post a Comment